Prodej hus

Vykrmené husy prodáváme poražené, oškubané a vykuchané s přiloženými droby.Husy jsou z volného chovu, tedy z pastvy. Jejich výkrm probíhá volně a váha husí není nijak velká. Naše husy nejsou sádelnaté a již nedochází k výraznému vypečení.

Váha husí cca 3 -5 kg po oškubání.

husa + housata2

 

 

Z historie chovu české husy

Chov hus byl u nás odedávna velmi významnou hospodářskou složkou, neboť husy kromě masa, tuku a jater poskytují i velmi hodnotné peří, o které byl vždy a je dosud značný zájem. 
Významnou předností české husy je zvláště jemnost a št´avnatost jejího masa, podmíněná jednak vhodným rozvrstvením tuku mezi svalovými vlákny a jednak i jemností těchto vlákem. Avšak i poměr masa ke kostře a k ostatním zužitkovatelným i odpadovým částem byl u české husy zjištěn mnohem výhodnější než u hus velkých cizích plemen.

husa s housaty

Kde se vzala tradice "Svatomartinké husy"?

Husy byly u nás chovány ve značném rozsahu již od středověku. V té době se dokonce různé platby, dávky kostelům, vrchnosti apod. odváděly ve formě určitého počtu hus - " husa úročná" nebo " martinská", protože
se nejobvykleji odváděly na den sv. Martina, tj. 11. listopadu.